1. Kapcsolat, szervezet, vzetők
   Elérhetőségi adatok
    Szervezeti struktúra
   A szerv vezetői


1. Felügyeleti, költségvetési szervek
       A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

     1.1  Niklai Mézengúz Óvoda
            8706 Nikla Berzsenyi D. u. 46.
            Vezetője:  Bencsik - Mézmer Anett


2. Gazdálkodó szervezet    
        A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek.

     Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.


3.
Közalapítványok
         A szerv által alapított közalapítványok

     Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.


4. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
        Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Neve: Somogy Megyei Kormányhivatal
Székhelye: Kaposvár
Postai címe: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Levelezési címe: 7401 Kaposvár, Pf.: 281
Telefonszám: 82/502-600
Faxszáma: 82/502-603
E-mail: hivatal@somogy.gov.hu
Honlap: www.somogy.gov.hu

5. Költségvetési szervek

Közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.