Vissza a hírekhez
Felhívás
hozzáadva: 2017-11-14 15:56:49
Csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása
Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) számú a környezetvédelemről és a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlan telekhatárától az úttestig terjedő teljes terület – ide értve a járdát, a nyílt árkot és ennek műtárgyait is – tisztántartásáról, kaszálásáról, gyomirtásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, a járda hótól, jégtől való mentességéről, járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.
 
 
Ennek megfelelően felhívjuk Nikla Község közigazgatási területén ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokat, gazdálkodó szervezeteket, hogy az út menti árkokat, hidakat kitisztítani szíveskedjenek, mivel a csapadékos időjárás következtében felgyülemlő esővíz elvezetése az árkok szennyezettsége miatt nem megoldható.