Vissza a hírekhez
hozzáadva: 2017-11-02 08:44:10
Nikla Község Önkormányzata szociális célú tűzifa természetbeni támogatás szociálisan rászoruló személynek.


Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Nikla községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él, és a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 15/2017. (X.25.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelel.
 
A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki az Sztv. szerint:
- aktív korúak ellátására jogosult,
- időskorúak járadékára jogosult,
- települési támogatásra jogosult,
-a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
  törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.
 
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
 
Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén az a személy, aki:
  • akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénem 300%-át, egyedülálló esetén 350%-át nem haladja meg,
  • a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 15/2017. (X.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal Niklai Kirendeltségén személyesen, vagy meghatalmazottja útján benyújtja, 
  • fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, amelyről e kérelem beadásakor nyilatkozik.
 
 
A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtásának határideje 2017. december 15.
 
A benyújtandó kérelm a nyomtatványok menüpontban található, amelyben meghatározásra kerültek a kérelem beadásakor kötelezően csatolandó mellékletek is. A kérelem megtalálható a Polgármesteri Hivatalban is.
 
A kérelmek elbírálásról Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a benyújtási határidő lejártát követő első rendes ülésén, de legkésőbb 2018. február 05. napjáig dönt.